Geïnspireerd samenwerken vanuit oprechte betrokkenheid en gezamenlijke doelen

Een van de mooiste onderdelen van ons werk is onze teambuildingssessies. Een belangrijk uitgangspunt is de combinatie van leuk, gezellig en vooral ook waardevol en leerzaam.

  1. Veiligheid
  2. Vertrouwen
  3. Verbinding

Als team alle talenten benutten, elkaar aanvullen en elkaar versterken dat is wat een team tot een (h)echt team maakt. Wat maakt ons als team succesvol en wat is er voor nodig om dat met elkaar te bereiken? Tijdens de teambuildingssessies die wij verzorgen kijken wij naar de sterke punten van het team, wat zijn de kwalteiten van een ieder en hoe kunnen alle teamleden individueel tot zijn/haar recht komen in dit team.
Geen team is hetzelfde en ook geen teambuildingssessie is hetzelfde. Voor de invulling van onze teambuildingssessies gaan wij samen met de opdrachtgever aan de slag met vragen als; wat is het doel van de dag, wat speelt er precies in het team, waar liggen de eventuele knelpunten en wat is het gewenste eindresultaat van de teambuildingssessie.
De volgende onderdelen kunnen aan de orde komen:

Communicatie

Gedeelde visie

Samenwerken

Het resultaat van deze teamsessies is dat er meer begrip is voor de verschillen in het team, de onderlinge communicatie verbetert mede doordat de teamleden elkaars kwaliteiten en valkuilen kennen en er wordt meer gebruik gemaakt van elkaar kwaliteiten. Er ontstaat meer openheid en vertrouwen waardoor het teamgevoel versterkt!

De afgelopen jaren neemt Paardencoaching een steeds belangrijkere plaats in, in onze teambuildingssessies. Door een dagdeel paardencoaching te verweven in de teambuildingstraining ontstaat er een originele maar vooral fascinerende wending aan de teambuildingssessie. De teamopdrachten en individuele opdrachten met het paard leveren voor zowel het team als voor de individuele teamleden mooie en bijzondere inzichten op.